Selecteer een pagina

Advies implementatie en draagvlak creëren voor nieuwe strategie

Organisatie:

Een grote kennis-intensieve organisatie bestaande uit meerdere semi zelfstandige bedrijfsonderdelen en ‘bloedgroepen’.

Aanleiding:

In opdracht van de Raad van Bestuur was er een meerjarenstrategie intwikkeld voor het realiseren van doelstellingen op het gebied van groei, organisatieontwikkeling en positionering. Vanwege de complexe organisatiestructuur bestaande uit zelfstandig georganiseerde bedrijfsonderdelen per type expertise, bleek het niet eenvoudig om draagvlak en eigenaarschap te creëren voor het implementeren van de meerjaren strategie.

Vraag:

Advies over de wijze waarop er draagvlak kan worden gecreërd voor de nieuwe strategie met als resultaat dat alle individuele onderdelen de strategie adopteren en in onderlinge samenwerking implementeren en realiseren.

 

Aanpak:

“Als volwaardig gesprekspartner in gesprek gaan met de individuele onderdelen en benoemen hoe de strategie hen kan helpen”

Ik ben gestart met het in kaart brengen van de wederzijdse verwachtingen en de prioriteiten en wensen van de bedrijfsonderdelen. Dit heb ik gedaan door mij te verdiepen in de bestaande plannen en door de belangrijkste stakeholders persoonlijk te interviewen.

Op basis van deze informatie en inzichten, heb ik aan het bestuur een advies gegeven over de wijze waarop de strategie het beste kan worden geïmplementeerd. In dit geval heb ik de wederzijdse verwachtingen en prioriteiten ‘over elkaar heen gelegd’ en gezocht naar de toegevoegde waarde van de strategie voor de bedrijfsonderdelen (what’s in it for me?).

Op basis van het advies heb ik de opdracht gekregen om als ‘kwartiermeester en verbinder’ een start te maken met de implementatie van de strategie en het inrichten van processen om de structurele samenwerking tussen de bedrijfsonderdelen en met het bestuur te optimaliseren.

Ook heb ik voor de bedrijfsonderdelen een plan geschreven en activiteiten ontwikkeld voor interne communicatie.

 

Resultaat:

  • Draagvlak bij de bedrijfsonderdelen voor de nieuwe strategie
  • Vertaling van de strategie naar ‘waarde voor de business’
  • Het gevoel van mede-eigenaarschap van de strategie bij de bedrijfsonderdelen
  • Structureel en pro-actief overleg tussen de onderlinge bedrijfsonderdelen 
  • Betere interne communicatie en daardoor draagvlak en betrokkenheid bij de medewerkers.

kennismaken?

Adres

Rotterdam

telefoon

06 31976336

E-mail

info@timrook.nl

 

volg mij via:
Deel deze publicatie