Selecteer een pagina

Advies toegevoegde waarde van Communicatie en Marketing

Organisatie:

Een gespecialiseerd ziekenhuis op het gebied van revalidatie en neurologie

Aanleiding:

Voor het realiseren van de ambities van dit ziekenhuis is het behouden en laten groeien van de inkomsten noodzakelijk. Het bestuur was zich bewust dat de discipline Marketing & Communicatie hierbij een belangrijke rol zal moeten spelen.

Het ziekenhuis beschikte reeds over vele Marketing- & Communicatiekanalen per doelgroep en over een Beleidsplan Communicatie & Marketing waarin uitvoerig staat omschreven met welke activiteiten en via welk kanaal gecommuniceerd kan worden. De inhoud van dit beleidsplan was echter zeer beperkt gedeeld met, en dus praktisch niet bekend bij, de interne stakeholders.

De afdeling communicatie zou op korte termijn ‘onbemand’ zijn vanwege het (gedwongen) vertrek van beide medewerkers. Er was intern een noodoplossing gevonden voor het kunnen continueren van de belangrijkste communicatieactiviteiten met onder andere een interne redactieraad.

Vraag:

Help ons met een advies over de wijze waarop Communicatie & Marketing een bijdrage kan leveren aan het versterken van de positionering, het ontwikkelen van nieuwe zorgproposities en het optimaliseren van de klantbeleving (patiënt, familie en verwijzer). Andere vraag: help ons als ‘meewerkend voorman’ met het benoemen van de gewenste competenties en functies voor de nieuwe afdeling Communicatie & Marketing.

Aanpak:

“In dialoog met alle stakeholders een analyse als basis voor advies en strategie”

Ik ben gestart met het uitvoeren van een quick scan van de merk- & klantbeleving bij zowel de interne- als externe stakeholders. Onderdeel van de quick scan was ook een review van het bestaande beleidsplan communicatie. 

Na de quick scan en het advies, hebben werd mij gevraagd om het ziekenhuis structureel te adviseren en begeleiden bij het ontwikkelen van een visie op de meest effectieve vorm van marketing & communicatie. In nauw overleg met raad van bestuur, management en medewerkers heb ik ook de Marketing- & Communicatiestrategie en een daarop gebaseerd communicatieplan geschreven.

 

Resultaat:

  • Inzicht in de kansen en bedreigingen met betrekking tot het verder ontwikkelen van het ziekenuis als een sterk en authentiek merk
  • Actuele informatie en verbeterpunten m.b.t. de huidige reputatie en klantbeleving van de diverse stakeholders
  • Inzicht in de verwachtingen en wensen van de interne en externe stakeholders ten aanzien van marketing & communicatie
  • Quick wins voor de eventuele ‘herijking’ van het bestaande beleidsplan
  • Een communicatiestrategie om de propositie en de unieke meerwaarde daarvan op een consistente wijze te verwoorden via de diverse communicatie-uitingen (intern en extern)
  • Optimalisatie van de merkwaarde en klantbeleving
  • Optimalisatie van de relatie met verwijzers en andere stakeholders.

Overige cases

Advies implementatie en draagvlak creëren voor nieuwe strategie

Organisatie: Een grote kennis-intensieve organisatie bestaande uit meerdere semi zelfstandige bedrijfsonderdelen en 'bloedgroepen'. Aanleiding: In opdracht van de Raad van Bestuur was er een meerjarenstrategie intwikkeld voor het realiseren van doelstellingen op het...

Advies merkstrategie en identiteit 3 labels

Organisatie: Een grote organisatie met o.a. activiteiten op het gebied van  geestelijke gezondheidszorg, werk, welzijn en dagbesteding. Aanleiding: De wens is om de branding (labels) van de werkgebieden werk, welzijn en dagbesteding te ontwikkelen, op elkaar af te...

Advies toegevoegde waarde van Communicatie en Marketing

Organisatie: Een gespecialiseerd ziekenhuis op het gebied van revalidatie en neurologie Aanleiding: Voor het realiseren van de ambities van dit ziekenhuis is het behouden en laten groeien van de inkomsten noodzakelijk. Het bestuur was zich bewust dat de discipline...

Professionaliseren van afdeling Communicatie en Marketing

Organisatie: Een grote aanbieder van medische kennis en gespecialiseerde zorg Aanleiding: Vanwege gezondheidsklachten was de manager van deze afdeling langdurig afwezig en de afdeling bestaande uit 12 communicatie- en marketingprofessionals had dringend behoefte aan...

Nieuwe organisatie na fusie van 3 partijen

Organisatie: Een nieuw te vormen medisch centrum voortkomend uit praktijkgroepen van 3 ziekenhuizen. Aanleiding: Drie aanbieders van medische zorg op het gebied van dermatologie zijn een langdurig samenwerkingsverband aangegaan voor de regio groot Amsterdam. Alle...

Verandercommunicatie digitale transformatie en mindset

Organisatie: Het Sociaal Domein van een grote gemeente met 13.000 medewerkers. Aanleiding: De ambitie om de burger met een hulpvraag persoonlijker, transparanter en sneller te kunnen helpen met behulp van het digitaliseren van het aanvraagproces (digitale...

kennismaken?

Adres

Rotterdam

telefoon

06 31976336

E-mail

info@timrook.nl

 

volg mij via:
Deel deze publicatie