Selecteer een pagina

Verandercommunicatie digitale transformatie en mindset

Organisatie:

Het Sociaal Domein van een grote gemeente met 13.000 medewerkers.

Aanleiding:

De ambitie om de burger met een hulpvraag persoonlijker, transparanter en sneller te kunnen helpen met behulp van het digitaliseren van het aanvraagproces (digitale transformatie en verandering mindset).

Vraag:

Help ons met het het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatiestrategie voor de totale digitalseringsopgave en de onderliggende programma’s. Primaire focus: interne stakeholders en externe ketenpartners.

Aanpak:

Op zoek naar reeds bestaande bouwstenen en samenwerking (co-creatie).

Gestart met een analyse van de huidige situatie op basis van persoonlijke interviews met alle betrokken stakeholders en het bestuderen van beleidssukken en plannen. Verder ben ik actief lid geworden van de kernteams van de programma’s.

De vergaarde informatie en inspiratie heb ik vertaald naar een praktisch toepasbare communicatiestrategie en deze vervolgens weer gebruikt als basis voor een concreet communicatieplan en activiteiten per programma. De activiteiten heb ik persoonlijk ontwikkeld en hands-on uitgevoerd.

Resultaat:

  • Intern draagvlak voor de digitale transformatie en verandering mindset
  • Een vergrote betrokkenheid en gevoel van eigenaarschap bij de stakeholderders
  • Een aantal succesvolle online en fysieke bijeenkomsten met de betrokken stakeholders
  • Een serie van structureel in te zetten communicatiemiddelen zoals animatiefilmpjes, visualisaties, intranetpagina en standaard teksten
  • Een template communicatieplan voor veranderprogramma’s voor gebruik in de toekomst

Overige cases

Advies implementatie en draagvlak creëren voor nieuwe strategie

Organisatie: Een grote kennis-intensieve organisatie bestaande uit meerdere semi zelfstandige bedrijfsonderdelen en 'bloedgroepen'. Aanleiding: In opdracht van de Raad van Bestuur was er een meerjarenstrategie intwikkeld voor het realiseren van doelstellingen op het...

Advies merkstrategie en identiteit 3 labels

Organisatie: Een grote organisatie met o.a. activiteiten op het gebied van  geestelijke gezondheidszorg, werk, welzijn en dagbesteding. Aanleiding: De wens is om de branding (labels) van de werkgebieden werk, welzijn en dagbesteding te ontwikkelen, op elkaar af te...

Advies toegevoegde waarde van Communicatie en Marketing

Organisatie: Een gespecialiseerd ziekenhuis op het gebied van revalidatie en neurologie Aanleiding: Voor het realiseren van de ambities van dit ziekenhuis is het behouden en laten groeien van de inkomsten noodzakelijk. Het bestuur was zich bewust dat de discipline...

Professionaliseren van afdeling Communicatie en Marketing

Organisatie: Een grote aanbieder van medische kennis en gespecialiseerde zorg Aanleiding: Vanwege gezondheidsklachten was de manager van deze afdeling langdurig afwezig en de afdeling bestaande uit 12 communicatie- en marketingprofessionals had dringend behoefte aan...

Nieuwe organisatie na fusie van 3 partijen

Organisatie: Een nieuw te vormen medisch centrum voortkomend uit praktijkgroepen van 3 ziekenhuizen. Aanleiding: Drie aanbieders van medische zorg op het gebied van dermatologie zijn een langdurig samenwerkingsverband aangegaan voor de regio groot Amsterdam. Alle...

Verandercommunicatie digitale transformatie en mindset

Organisatie: Het Sociaal Domein van een grote gemeente met 13.000 medewerkers. Aanleiding: De ambitie om de burger met een hulpvraag persoonlijker, transparanter en sneller te kunnen helpen met behulp van het digitaliseren van het aanvraagproces (digitale...

kennismaken?

Adres

Rotterdam

telefoon

06 31976336

E-mail

info@timrook.nl

 

volg mij via:
Deel deze publicatie