Selecteer een pagina

Nieuwe organisatie na fusie van 3 partijen

Organisatie:

Een nieuw te vormen medisch centrum voortkomend uit praktijkgroepen van 3 ziekenhuizen.

Aanleiding:

Drie aanbieders van medische zorg op het gebied van dermatologie zijn een langdurig samenwerkingsverband aangegaan voor de regio groot Amsterdam. Alle partijen zullen medische staf en ondersteunend personeel ‘leveren’ welke met elkaar gaan samenwerken in een nieuwe organisatie.

Vraag:

Help ons met een communicatiestrategie en een communicatieplan met als primaire doelstelling het bijdragen aan een nieuwe uniforme bedrijfscultuur waarin iedere medewerker zich kan thuisvoelen. Secondaire doelstelling is het ontwikkelen van een merkstrategie (naamgeving, huisstijl en propositie) gebaseerd op de ambitie voor het leveren van de best mogelijk klantervaring.

Aanpak:

“Informeren, enthousiasmeren en activeren”

Ik ben gestart met het voeren van persoonlijke interviews met alle betrokken stakeholders met als doel het in kaart brengen van verwachtingen en prioriteiten. Vervolgens heb ik meerdere werksessies georganiseerd om de kernwaarden en merkwaarden te benoemen. 

De vergaarde informatie en inspiratie heb ik vertaald naar een praktisch toepasbare communicatiestrategie en deze vervolgens weer gebruikt als basis voor een concreet communicatieplan en activiteiten. De activiteiten heb ik persoonlijk ontwikkeld en hands-on uitgevoerd. Daarnaast heb ik een extern bureau gebriefd voor het ontwikkelen van een logo, huisstijl en website.

Ook heb ik workshops klantgericht denken en doen georganiseerd met alle personeelsleden (van medisch specialist tot receptioniste).

Resultaat:

  • Betrokken en enthousiaste medewerkers
  • Een klantgerichte organisatiecultuur en werkwijze
  • Een duidelijke en onderscheidende positionering richting patiënten en verwijzers
  • Een serie van structureel in te zetten communicatiemiddelen zoals een website, nieuwsbrief, persbericht en patiëntcommunicatie

Overige cases

Advies implementatie en draagvlak creëren voor nieuwe strategie

Organisatie: Een grote kennis-intensieve organisatie bestaande uit meerdere semi zelfstandige bedrijfsonderdelen en 'bloedgroepen'. Aanleiding: In opdracht van de Raad van Bestuur was er een meerjarenstrategie intwikkeld voor het realiseren van doelstellingen op het...

Advies merkstrategie en identiteit 3 labels

Organisatie: Een grote organisatie met o.a. activiteiten op het gebied van  geestelijke gezondheidszorg, werk, welzijn en dagbesteding. Aanleiding: De wens is om de branding (labels) van de werkgebieden werk, welzijn en dagbesteding te ontwikkelen, op elkaar af te...

Advies toegevoegde waarde van Communicatie en Marketing

Organisatie: Een gespecialiseerd ziekenhuis op het gebied van revalidatie en neurologie Aanleiding: Voor het realiseren van de ambities van dit ziekenhuis is het behouden en laten groeien van de inkomsten noodzakelijk. Het bestuur was zich bewust dat de discipline...

Professionaliseren van afdeling Communicatie en Marketing

Organisatie: Een grote aanbieder van medische kennis en gespecialiseerde zorg Aanleiding: Vanwege gezondheidsklachten was de manager van deze afdeling langdurig afwezig en de afdeling bestaande uit 12 communicatie- en marketingprofessionals had dringend behoefte aan...

Nieuwe organisatie na fusie van 3 partijen

Organisatie: Een nieuw te vormen medisch centrum voortkomend uit praktijkgroepen van 3 ziekenhuizen. Aanleiding: Drie aanbieders van medische zorg op het gebied van dermatologie zijn een langdurig samenwerkingsverband aangegaan voor de regio groot Amsterdam. Alle...

Verandercommunicatie digitale transformatie en mindset

Organisatie: Het Sociaal Domein van een grote gemeente met 13.000 medewerkers. Aanleiding: De ambitie om de burger met een hulpvraag persoonlijker, transparanter en sneller te kunnen helpen met behulp van het digitaliseren van het aanvraagproces (digitale...

kennismaken?

Adres

Rotterdam

telefoon

06 31976336

E-mail

info@timrook.nl

 

volg mij via:
Deel deze publicatie