Selecteer een pagina

Professionaliseren van afdeling Communicatie en Marketing

Organisatie:

Een grote aanbieder van medische kennis en gespecialiseerde zorg

Aanleiding:

Vanwege gezondheidsklachten was de manager van deze afdeling langdurig afwezig en de afdeling bestaande uit 12 communicatie- en marketingprofessionals had dringend behoefte aan coachend leiderschap en structuur. Verder was er behoefte aan vertegenwoordiging van de afdeling in het MT zodat de wederzijdse verwachtingen beter op elkaar konden worden afgestemd bij het ontwikkelen van nieuwe jaarplannen. Ook was er bij de Raad van Bestuur behoefte aan advies en begeleiding vanwege een ‘herstructurering’ van de organisatie.

Vraag:

Help ons met het professionaliseren en structureren van de afdeling Communicatie & Marketing en bij het ontwikkelen van draagvlak en betrokkenheid bij de ‘herstructurering’ van de organisatie.

Aanpak:

“Als meewerkend voorman inspireren, motiveren en professionaliseren”

Ik ben gestart met het voeren van persoonlijke interviews met alle professionals van de afdeling en de ‘interne klanten’ met als doel het in kaart brengen van verwachtingen en prioriteiten. Ik ben verder direct toegetreden tot het MT en had wekelijks overleg met de Raad van Bestuur.

Ik ben gestart met een wekelijks afdelingsoverleg met gastsprekers vanuit de eigen organisatie (lees: interne klanten). Verder ben ik 1 op 1 gesprekken gaan voeren over persoonlijke ambities en ontwikkeltrajecten van de professionals.

De vraag vanuit de organisatie heb ik vertaald naar gewenste competenties en menskracht. Dit was de basis voor een nieuwe inrichting en structuur van de afdeling en een communicatie- en marketingstrategie. Uiteindelijk is er afscheid genomen van enkele professionals en zijn er nieuwe professionals aangenomen.

Ter ondersteuning van de voorgenomen ‘herstructurering’ heb ik als lid van het projectteam ‘herstructurering’ de interne communicatiestrategie en activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd.

 

Resultaat:

  • Een professionelere en stabiele afdeling Communicatie & Marketing met tevreden interne klanten
  • Tevreden en goed functionerende professionals 
  • Een effectieve en realistische ondersteuning van de afdeling bij het realiseren van de jaarplannen van de interne klanten
  • Organisatiebreed draagvlak en betrokkenheid bij de ‘herstructurering’ van de organisatie.

Overige cases

Advies implementatie en draagvlak creëren voor nieuwe strategie

Organisatie: Een grote kennis-intensieve organisatie bestaande uit meerdere semi zelfstandige bedrijfsonderdelen en 'bloedgroepen'. Aanleiding: In opdracht van de Raad van Bestuur was er een meerjarenstrategie intwikkeld voor het realiseren van doelstellingen op het...

Advies merkstrategie en identiteit 3 labels

Organisatie: Een grote organisatie met o.a. activiteiten op het gebied van  geestelijke gezondheidszorg, werk, welzijn en dagbesteding. Aanleiding: De wens is om de branding (labels) van de werkgebieden werk, welzijn en dagbesteding te ontwikkelen, op elkaar af te...

Advies toegevoegde waarde van Communicatie en Marketing

Organisatie: Een gespecialiseerd ziekenhuis op het gebied van revalidatie en neurologie Aanleiding: Voor het realiseren van de ambities van dit ziekenhuis is het behouden en laten groeien van de inkomsten noodzakelijk. Het bestuur was zich bewust dat de discipline...

Professionaliseren van afdeling Communicatie en Marketing

Organisatie: Een grote aanbieder van medische kennis en gespecialiseerde zorg Aanleiding: Vanwege gezondheidsklachten was de manager van deze afdeling langdurig afwezig en de afdeling bestaande uit 12 communicatie- en marketingprofessionals had dringend behoefte aan...

Nieuwe organisatie na fusie van 3 partijen

Organisatie: Een nieuw te vormen medisch centrum voortkomend uit praktijkgroepen van 3 ziekenhuizen. Aanleiding: Drie aanbieders van medische zorg op het gebied van dermatologie zijn een langdurig samenwerkingsverband aangegaan voor de regio groot Amsterdam. Alle...

Verandercommunicatie digitale transformatie en mindset

Organisatie: Het Sociaal Domein van een grote gemeente met 13.000 medewerkers. Aanleiding: De ambitie om de burger met een hulpvraag persoonlijker, transparanter en sneller te kunnen helpen met behulp van het digitaliseren van het aanvraagproces (digitale...

kennismaken?

Adres

Rotterdam

telefoon

06 31976336

E-mail

info@timrook.nl

 

volg mij via:
Deel deze publicatie