Selecteer een pagina

visie en werkwijze

Betrokken medewerkers bepalen het succes van een organisatie. Organisaties veranderen en vernieuwen, om wendbaar te reageren op ontwikkelingen in de buitenwereld. Dat lukt alleen met mensen die zich sterk verbonden voelen met waar de organisatie voor staat. En meebewegen en meebouwen om hun gezamenlijke ambitie elke dag waar te maken.

Interne communicatie en leiderschap zijn hierbij essentieel. Om te zorgen voor focus en gemeenschappelijke ambities waarmee mensen zich verbinden. En om te zorgen dat afdelingen, teams en medewerkers soepel samenwerken. Ik heb door de jaren heen geleerd dat goede interne communicatie hierbij op drie pijlers steunt:

CO-CREATIE

Een interactief communicatie-proces waarin managers en medewerkers een actieve rol krijgen en waar mogelijk vanuit hun eigen expertise bijdragen en eigenaar worden van de communicatie.

LEIDERSCHAP

Een heldere richting vanuit de directie en  het managementteam, op basis van een overtuigende visie of veranderverhaal. Begrijpelijk geformuleerd en gevisualiseerd.

COACHEN & INSPIREREN

Effectieve ondersteuning in de vorm van een duidelijke focus en structuur, middelen, tools en trainingen die professionals faciliteren in hun rol en het eigenaarschap bevorderen.

Interactie, leiderschap en actieve betrokkenheid (eigenaarschap) van medewerkers staan in mijn benadering centraal.

Waarom? Omdat mensen in organisaties vaak in verschillende werelden leven, met elk een eigen prioriteit en interpretatie van doelstellingen. Alleen door dialoog ontstaan gemeenschappelijke ambities en gezamenlijke oplossingen.

Leiderschap is hierbij richtinggevend en faciliterend. Zo komen mensen in beweging, creëren zij samen nieuwe waarde(n) en dragen ze bij aan het succes. Op deze wijze worden medewerkers ambassadeurs van een organisatie (intern en extern).

Dat is wat ik samen met mijn ‘interne klanten’ wil bereiken. Een praktisch toepasbare strategie niet als een eenmalige actie maar als een blijvend onderdeel van de communicatie in de organisatie.

Werkwijze

Mijn werkwijze is pragmatisch: ik stap in en kom meehelpen om concrete resultaten te realiseren. Ik werk graag op het snijvlak van strategie en uitvoering. 

In mijn rol werk ik altijd nauw samen met de ‘business’ en ben ik bijna altijd lid van een MT of kernteam. Hierdoor ben ik in staat om goed te begrijpen waaraan behoefte is en spreek ik de taal van mijn ‘interne klanten’.

Ik kom tot mijn recht bij professionalisering, transformaties en veranderprojecten. Bij organisaties die een nieuwe strategische koers inslaan en graag willen dat hun mensen zich hiermee verbonden voelen. En bij organisaties die gericht willen werken aan meer betrokkenheid (eigenaarschap) of een betere interne samenwerking.

 

“A mentor is not someone who walks ahead of us to show us how they did it. A mentor walks alongside us to show us what we can do”

Simon Sinek

kennismaken?

Adres

Rotterdam

telefoon

06 31976336

E-mail

info@timrook.nl

 

volg mij via: